Šumovita planina prekrivena snegom

Upiti medija

Za medijske upite o bilo kom Viceroy hotelu ili rizortu, obratite se direktno našim agencijama za odnose sa javnošću biranjem naziva objekta u nastavku:

Viceroy Kopaonik Serbia

Executive Group
Beograd, Srbija
Imejl: viceroykopaonik@eg.rs

Mediji

Viceroy Kopaonik Srbija

Informativni katalog hotela