Veliki slobodan prostor ispred hotela Viceroy Kopaonik Serbia

Pristupačnost

Posvećenost kompanije Viceroy Hotel Group

Kompanija Viceroy Hotel Group je posvećena pristupačnosti za sve naše klijente. Nastojimo da budemo usklađeni sa Smernicama za pristupačnost veb-sadržaja organizacije World Wide Web Consortium. Ako naiđete na problem na našem veb-sajtu, obratite se našem timu na:

accessibility@viceroyhotelsandresorts.com

Ako imate pitanja u vezi sa hotelom Viceroy Kopaonik Serbia, obratite nam se direktno.